รายชื่อตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด ตราไก่คู่ทีทีวี
  • ร้านไทยรุ่งเรืองการเกษตร จ.อำนาจเจริญ 045452055,0877707433
  • ร้านโชคไพศาล อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์  043859233,0819641488
  • ร้านโอสือการเกษตร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 0866502193
  • คุณสยาม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0814210786
  • คุณติ๋ม จ.นครนายก 0890865628
  • คุณชาตรี ร้านวาณิชย์การเกษตร อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 0897556835,0897577687
  • คุณจักรพงษ์ จ.อุบลราชธานี 0897222973
  • ร้านหมอดีฟาร์ม บ้านหนองสอ ต.ลำปาว จ.กาฬสินธุ์ 0817177861
  • ร้านรุ่งนิรันดร์ บ้านดงน้อย อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 0895726019
  • ติดต่อซื้อตรงโรงงาน 095-4406454  or  095-5164165