Archive for the ‘คุณลักษณะเด่น 10 ประการ’ Category

1. ไม่มีกลิ่นเหม็น ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด ‘ตราไก่’ มีกลิ่นน้อยมาก เพราะผ่านกระบวนการอบไอน้ำ ดูดกลิ่น ดูดความชื้น อบแห้ง เน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม
2. ระยะเวลาเก็บสินค้า เก็บไว้ได้นานกว่า 6 เดือน โดยห้ามโดนน้ำเป็นสำคัญ ส่วนปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดโดยทั่วไปจะเก็บได้ประมาณ 2-3 เดือน
3. คุณภาพยอดเยี่ยม ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด ‘ตราไก่’ คุณภาพใกล้เคียงปุ๋ยเคมี ผ่านการทดสอบร่วมกับเกษตรกรแล้วมากกว่า 3 ปีได้ ส่วนพื้นที่ที่เป็นดินร่วนปนทราย ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด ‘ตราไก่’ ได้ผลผลิตดีกว่าปุ๋ยเคมีมากกว่า 50% การใช้ต่อเนื่องระยะยาว ดีกว่าปุ๋ยเคมีแน่นอน
4. ไม่เป็นเชื้อรา ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด ‘ตราไก่’ เพิ่มสารป้องกันเชื้อรา เป็นประโยชน์ต่อพืช สามารถใช้ได้ดีกับพืชที่เป็นโรคเชื้อราง่าย เช่น ยางพาราและพืชผัก ต่างๆ เป็นต้น
5. เม็ดปุ๋ยประกอบด้วยมูลไก่แท้ๆ 100% เม็ดสวย เนื้อแน่น ไม่แตกยุ่ยง่าย พืชได้รับสารอาหารเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งลำต้นและใบ ตรึงอากาศที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้นานขึ้น จึงทำให้ได้ผลผลิตสูงกว่าปกติมาก ที่สำคัญใส่มากแค่ไหนพืชผักก็ไม่ตาย กลับสวยงามเจริญเติบโตมากขึ้นด้วยครับ
6. ปลอดภัยจากเชื้อโรค เพราะ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการตากแดด และอบให้แห้ง จากนั้นนำไปหมัก EM จากธรรมชาติที่เป็นสูตรพิเศษเฉพาะตัว ยาวนานมากกว่า 1ปี เป็นการเพิ่มธาตุ NPK และสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมากกว่าปุ๋ยเคมี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพืชทุกชนิด รวมทั้งผ่านกระบวนการอบไอน้ำ ดูดกลิ่น ดูดความชื้น อีกทั้งวัตถุดิบก็มาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
7. ไม่ทำลายหน้าดิน ปุ๋ยอินทรีย์ทุกชนิดเป็นประโยชน์ต่อหน้าดิน ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้นเพราะทำให้ดินโปร่งร่วนซุย อุ้มน้ำและธาตุอาหารพืชในดินดีขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อพืชในการปลูกครั้งต่อๆไป ปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบโดยปริมาตรแล้ว คือปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากมูลไก่แท้ๆ อีกทั้งปุ๋ยมูลไก่เองก็ไม่มีวัชพืชปลอมปน เหมือนปุ๋ยจากมูลสัตว์อื่นๆ เมื่อนำไปใช้แล้วต้องเสียแรงหรือสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพิ่มเติม
8. มีมาตรฐานรับรอง เนื่องจากโรงงาน ทีทีวี ผ่านการจดลิขสิทธิ์และตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตจากกรมวิชาการเกษตรอินทรีย์ แผนใหม่โดยตรง ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการหลัก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น
9. ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ มาตรฐานยุโรป(EU) กำลังการผลิตสามารถผลิตได้มากกว่า 100,000 ตันต่อปี
10. ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้เป็นอย่างดีด้วย เป็นการส่งเสริมปุ๋ยเคมีให้เป็นประโยชน์แก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้  จากเดิมใช้ปุ๋ยเคมี 2 ถุง เปลี่ยนเป็นใช้ปุ๋ยเคมี 1 ถุง ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด ‘ตราไก่’ 1 ถุงครึ่ง หรือหากต้องการประหยัด ไม่ต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีก็ได้ เนื่องจากเราพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้เทียบเท่าปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะ สูตร 15-15-15  โดยใช้ในปริมาณเพิ่มขึ้น 2 เท่า

rice1

sugarcane

มันสำปะหลัง

webboard


Search
Archives

You are currently browsing the archives for the คุณลักษณะเด่น 10 ประการ category.

Links:
Copyright 2009-2009 by www.pui-in-see.com Allright Reserved.
Email : daranewkung@hotmail.com